VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

STORNO PODMÍNKY

Při zrušení rezervace před zahájením pronájmu vozidla, je nájemce povinen uhradit storno poplatky dle smlouvy o pronájmu obytného vozidla:

  • 10% z ceny pronájmu od 51 a více dní před rezervovaným termínem.
  • 25% z ceny pronájmu od 31 až 50 dnů před rezervovaným termínem.
  • 50% z ceny pronájmu od 16 do 30 dnů před rezervovaným termínem
  • 100% z ceny pronájmu od 15 a méně dní před rezervovaným termínem

Vozidlo bude předáno a vráceno s plnou nádrží nafty. Obytný vůz nesmí být vrácen hrubě znečištěný, musí být vyprázdněna nádrž chemického WC a odpadní vody. Při vrácení vozu se znečištěným interiérem bude účtován poplatek 1500,- Kč, při silném znečištění až 5000,- Kč. Náhrada škody v plné výši je vyžadována u neodstranitelného poškození a znečištění součástí vozu.

HAVÁRIE A PORUCHY

Veškeré opravy musí být telefonicky konzultovány s majitelem vozidla. Při dopravní nehodě musí nájemce informovat místní policii a majitele vozidla. Nájemce musí vyhotovit zápis o dopravní nehodě a sepsat podrobný popis škod včetně fotodokumentace.

POJIŠTĚNÍ

Vozy mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené karty, jsou all-risk havarijně pojištěny se spoluúčastí 15 %, min. však 15 000 Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů. Pojištění osob a zavazadel si řeší nájemce sám

Sankce

Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení hrubě znečištěného vozu účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč. V případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši až 10 000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

Vozy mají dálniční známku po České republice a Rakousku