Ceník

Za seznámení nájemce s vozidlem se poplatek neúčtuje, cca 45–60 min. Počet km/den je neomezený při pronájmu vozidla nad 5 dní. Při pronájmu do 5 dnů (včetně) je denní limit 300 km/den, při překročení tohoto limitu je účtován poplatek 6 Kč/km vč. DPH (doplacení najetých kilometrů přes tento limit v době nájmu do 5 dnů je hrazen nájemcem hotově při vrácení vozidla).

Minimální doba pronájmu jsou 2 dny, v letní sezóně (od 1.6. – 30.9.) 7 dní. Při pronájmu na kratší dobu než 7 dní je účtován servisní poplatek 1 500 Kč.

Sezona A
(leden, únor, březen, duben, říjen, listopad, prosinec) 3300,- Kč/den vč. DPH
Sezóna B
(květen, červen, září) 3500,- Kč/den vč. DPH
Sezóna C
(červenec, srpen) 3700,-Kč/den vč. DPH

Kauce

Při předání vozu požadujeme vratnou kauci 25 000 Kč

Jsme plátci DPH

Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem náhled smlouvy o nájmu a fakturu k úhradě zálohy. Do 3 pracovních dnů je povinen zaplatit zálohu ve výši 30 % celkového nájemného.  Poté obdrží nájemce e-mailem k podpisu smlouvu o nájmu, kterou podepíše a zašle elektronicky do 3 pracovních dnů zpět pronajímateli. Doplatek nájemného zaplatí nájemce nejpozději 14 kalendářních dní před zahájením nájmu.